Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Kurzy Tenisovej a pohybovej prípravy prebiehajú počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

 

- ZŠ Nevädzová

- ZŠ Vrútocká

- ZŠ Medzilaborecká

 

 

Kurz je určený žiakom 1. a 2. ročníka a prebieha v poobedných hodinách počas umiestnenia detí v ŠKD.

Prebieha podľa nasledovného rozvrhu:

 

ZŠ Nevädzová            -> pondelok  15:00 – 16:00   a   streda 14:00 – 15:00

ZŠ Vrútocká                 -> piatok       14:00 – 15:00

ZŠ Medzilaborecká   -> piatok       15:00 – 16:00

 

 

Cena za kurz je 160€/školský rok, resp. 320€/ školský rok podľa frekvencie navštevovanie (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 

- Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)

- V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

 

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

 

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Florbalový krúžok prebieha počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

 

- ZŠ Nevädzová

- ZŠ Vrútocká

- ZŠ Medzilaborecká

 

 

Kurz je určený žiakom 3. až 5. ročníka a prebieha v poobedných hodinách počas umiestnenia detí v ŠKD.

Prebieha podľa nasledovného rozvrhu:

 

ZŠ Nevädzová            -> pondelok a streda     14:00 – 15:00

ZŠ Vrútocká                -> piatok                           15:00 – 16:00

ZŠ Medzilaborecká   -> piatok                          15:00 – 16:00

 

 

Cena za kurz je 150€/školský rok, resp. 300€/ školský rok podľa frekvencie navštevovanie (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 

- Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)

- V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

 

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

 

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Kurz tenisovej prípravky je určený deťom:

- ktorí absolvovali kurz “škôlkari” 

- alebo dosiahli vek 8 až 10 rokov.

 

Kurz pozostáva z tréningu základných pohybových a motorických zručností, nácviku základných tenisových herných úderov na tenisovom dvorci a nácviku základných herných situácií počas tenisového zápasu (zápas podľa oficiálnych pravidiel Slovenského Tenisového Zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu).

 

Cena za kurz je 342€/tréningový rok (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

- Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)

- V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

 

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

 

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 1


Popis a špecifikácia:

Kurz tenisových tréningov je určený deťom:

- ktoré absolvovali predchádzajúce kurzy,

- alebo dosiahli príslušný vek (min. 11 rokov).

 

Kurz pozostáva (podľa zručnosti a výkonnosti) z nácviku všetkých tenisových úderov, nácvik a vyhodnotenie herných situácia na tenisovom dvorci v dvojhre a štvorhe (v zápase podľa oficiálnych pravidiel Slovenského tenisového zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu), hru s nahrávacím strojom a kondičného tréningu.

 

Cena za kurz je 380€/tréningový rok (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

 

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

 Dátum konania: 04.07.2019 - 26.08.2019


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Milí rodičia a športovci,

aj tieto letné školské prázdniny sme pre Vaše deti pripravili letný denný športový tábor “RTAN tenis & florbal kemp 2019” v tenisovom areáli “MV” na Nevädzovej 2/A v Bratislave – Ružinove.

 

Aj tento rok sme si pre deti pripravili bohatý (najmä) športový program zameraný predovšetkým na tenis a flobal, ale aj basketbal, volejbal, plávanie, atletiku, in-line korčuľovanie, jazdenie na skateboardoch a kolobežkách a pridali sme aj zopár noviniek ako prekvapenie 

 

Tento rok sme pripravili 7 turnusov:
1.turnus 1. – 4.7.2019 (okrem sviatku)
2.turnus 8. – 12.7.2019
3.turnus 15. – 19.7.2019
4.turnus 22. – 26.7.2019
5.turnus 29.7. – 2.8.2019
6.turnus 19. – 23.8.2019
7.turnus 26. – 30.8.2019 (vrátane sviatku)

 

Dieťa do 10 rokov vrátane - 119€ za celý turnus (1.turnus 99€) alebo 27€ na deň v prípade, že dieťa nebude navštevovať celý turnus, ale iba niektoré dni.


Dieťa od 11 rokov - 125€ za celý turnus (1.turnus 104€) alebo 29€ na deň v prípade, že dieťa nebude navštevovať celý turnus, ale iba niektoré dni.

 

V cene je zahrnuté:
-celodenný dozor kvalifikovanými športovými trénermi, inštruktormi a animátormi
-pitný režim
-teplý obed
-vstupy a poplatky (kúpaliská, športové areály a atrakcie,...)

 

V PRÍPADE, ŽE BY SA VYSKYTOL AKÝKOĽVEK PROBLÉM OHĽADOM PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS NA +421 949 279909 ALEBO MAILOM NA adam@rtan.SK (tréner Adam)

 

Prosíme Vás, pre začatie prihlásenie zadajte Váš email - na tento email Vám príde kópia prihlasovacieho formulára, potvrdenie o prihlásení dieťaťa na RTAN tenis & florbal kemp 2019 a prípadné dôležité informácie o zmene programu alebo iné dôležité informácie.

 

Prihlasovať deti môžete pomocou on-line prihlasovacieho formulára: